гр. Айтос 8500, пл."Пазарен" № 2
тел./факс 0558/ 3413, тел. 3464, 3439 - бетонов възел, 2427 - зоопарк, GSM 088/ 426022

 

Строителство - ниско и високо.

Благоустрояване на населени места. 

Озеленяване на фирми и граждански обекти. 

Оранжерийно производство - зеленчуци, цветя, разсади.

Зоопарк в лесопарк Айтос.

Услуги с автотранспорт и строителна механизация.

Хигиена на населените места