Община Антоново е разположена в Североизточна България, в югозападната част на Търговищка област. Тя е гранична за три области - Търговищка, Сливенска и Великотърновска. Заема 472 кв. км площ. Територията се намира изцяло в Предбалкана - между Дунавската равнина и Стара планина, и е предимно хълмиста, разнообразена от равнини, долинни разширения и нископланински възвишения. През нея протичат Стара река, Голяма река и техните притоци.