ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ   "ПЪТИЩА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ представлява ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  "ПЪТИЩА" в Добрич-област и осъществява взаимодействие с местната администрация.

Осъществява дейности по управлението и експлоатацията на републиканската пътна мрежа с дължина 800 км, съгласно Закона за пътищата, както и дейности, свързани с подобряване безопасността на движението за пътната мрежа, за която отговаря.

Провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на работи по ремонтните програми, текущи ремонти и поддържане на републиканската пътна мрежа.

Упражнява контрол на качеството на извършваните работи.

Изготвя оценки и прави прогнози въз основа на анализи за ремонтите и текущо поддържане на пътищата.

Добрич 9300, ул. "Отец Паисий" 15, тел. 058/22811 - директор, 22520 - началник-отдел "Инвестиционен", 38563 - началник-отдел "Поддържане на РПМ", 26641 - гл. счетоводител, факс 29288,
e-mail: patnodob@mail.orbitel.bg - управление, patnodobsao@mail.orbitel.bg - отдел "Счетоводен", patnodpod@mail.orbitel.bg - отдел "Поддържане на РПМ"