"Монтстрой" АД - гр. Добрич, е частно акционерно дружество с предмет на дейност извършване на всички видове монтажно-инсталационни работи на новостроящи се обекти и на обекти в реконструкция и ремонт - с промишлено предназначение, от сферата на туризма, селското стопанство, инфраструктурата, обекти с културно-битови функции.
Основната дейност на дружеството е свързана с изпълнението на:
* Елмонтажни работи - кабелизация ниско и средно напрежение до 35 kV, оборудване на трафопостове, въздушни линии, елинсталации в сгради, КИПиА, контактна мрежа за тролейбусен транспорт.
* Отоплителни инсталации, ремонт и монтаж на котли ниско и високо налягане и съдове, работещи под налягане.
* Заготовка и монтаж на метални конструкции, подемнотранспортни съоръжения, изработка и монтаж на нестандартно оборудване за промишлени обекти и обекти за селското стопанство.
* ВиК - вътрешни и външни водопроводи и канализации, помпени и пречиствателни съоръжения.
* Заготовка и монтаж на аспирационни и климатични инсталации.
* Производство на електрически табла.
* Производство на нестандартно оборудване и различни видове детайли.
* Проектиране, доставки на машини и съоръжения.
* Пусково-наладъчни работи.
"Монтстрой" АД разполага с добра база, цехове за заготовка на метални конструкции, аспирационни и климатични инсталации, цехове за производство на елтабла и нестандартно оборудване.
Еллабораторията е оборудвана със стационарна и подвижна уредба за високоволтови изпитания. Фирмата разполага с необходимата механизация.
Дружеството притежава лицензи, акредитации и разрешителни за легитимиране на дейността си.
За контакти:
9300 гр. Добрич
бул. "Трети март" №59
058/ 243 69 - изп. директор
048/ 935 219
факс 058/ 205 89