Фирма "Стройкомерс" е основана през 1993 г. с решение на Кюстендилския окръжен съд от 24.11.1993 г. и е регистрирана с фирмено дело № III-1538 за 1993 г. като ЕТ "ДАНИЕЛ АТТАРЯН - СТРОЙКОМЕРС". Под това име работи в продължение на 10 години и се е наложила като една от водещите фирми в сферата на строителството в град Дупница и областта. Извършвала е строителство и ремонти на сгради и учреждения (по-големите от тях са изброени по-долу) както на територията на цялата страта, така и в чужбина.

Постоянни партньори на фирмата през тези години са:

"МобилТел" ЕАД - София

"Петрогаз" ООД - Дупница

"Балканфарма" АД - Дупница

Столична община

 

Със заявление от управителя - инж. Даниел Аттарян, и решение от 29.01.2003 г. Кюстендилският окръжен съд вписа прехвърлянето на ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ от ЕТ "ДАНИЕЛ АТТАРЯН - СТРОЙКОМЕРС" като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната търговска дейност на "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД.

Фирмата е член на Българската строителна камара от 1994 г.

Фирмата притежава сертификат за:

качество 
ISO 9001:2001

управление на 
околна среда 
EN ISO 14001:2004

управление на 
условия на труд 
OHSAS 18001:2002

 

 Дейност