Предмет на дейност:

Строеж на недвижими имоти, покупка на стока или др. вещи с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, обзавеждане на недвижими имоти, производство на дървена дограма и мебели, производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, външнотърговска дейност и др.

Характер на дейността:

Строителство - основна дейност, търговия - второстепенна дейност.

Равнище на дейността:

“Стройкомерс” ЕООД извършва всички видове СМР - основни (изкопни, бетонови, кофраж, армировъчни зидаро-мазачески, покривни и др.) и довършителни (облицовки, настилки, шпакловки, бояджийски, дограми, изолации), вътрешни и външни ВиК мрежи, електро- и ОиВ инсталации.

 Обекти