Фирмата разполага

с цехове и работилници за производство на дървена дограма, метални конструкции и мебели.

Строителство и ремонт на жилищни, административни, промишлени сгради

- Строителство на централна приемна на адрес "Кибицберг" 10, Нойщат

- Офиси на банки, фирмени офиси и др.:

  •Офиси на Алианц България АД в
  София, бул. "Граф Игнатиев",
  клонове в Дупница;

  •Банков офис на
  "Интернешънъл Ассет Банк" -
  клон Кюстендил.

Телекомуникационни съоръжения:

"МобилТел" ЕАД, София - изграждане на базови станции на територията на цялата страна, включващи изграждане на технологични къщички и оборудването им; окабеляване, изолации, боядисване, настилки, както и направа и монтаж на железореше-тъчни кули (ЖРК) за антенно-фидерни съоръжения.

Ценообразуването се извършва с програма "Building Manager" при максимално съобразяване със съществуващите норми по УСН и ТНС за страната.

Фирмата изпълнява подобни обекти и на други телекоми, като
   - БТК, ЕАД - София
   - КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ - София

Техническа съоръженост:

Фирмата разполага с необходимата тежка механизация за обслужване на строителната дейност, от леката механизация - всичко, свързано със строителството.