През 1774 година името на малкото селище Кайнарджа, разположено в източната част на Дунавската хълмиста равнина, трайно навлиза не само в българската, но и в европейската история. Тук се подписва Кючуккайнарджанският мирен договор между Русия и Турция, който постановява покровителството на Русия над християнското население на Балканския полуостров. През 1892 г. събитието е увековечено с построяването на чешма на мястото, където е извършен историческият акт.