Римски мост

Културно-историческите паметници на територията на общината са разнообразни и представят всички епохи от тракийските заселвания насам.

Материалните следи, останали от древността, са:

 • Тракийска крепост при връх Боатепе и махала Златолист

 • Скални тракийски гробници до селата Подкова и Веслец

 • Късноантична и средновековна крепост и селище в местността Асара край с. Крилатица, обявена през 1996 г. за археологически паметник на културата.

 • Античен некропол в същата местност, паметник на културата

 • Антично селище със светилище при с. Загоричене

 • Скални ниши в с. Растник - местността Манчая кая

 • Скални гъби в с. Добромирци

 • Римска крепост при с. Остиново и др.

 • Средновековно селище - с. Орлица

 • Цистов некропол - с.Априлци

 • Тракийско селище - с. Домище

 • Могилен некропол - с.Домище

 • Скално светилище - с. Първица

 • Средновековно селище - с.Първица

 • Късноримско селище - с.Първица

 • Средновековно селище - с.Островец

 • Праисторическа селищна могила - с. Подкова

 

 Скални образувания до село Добромирци

 

За съжаление са запазени само основите на крепостите, а скалните гробници са ограбени. В подобно състояние се намират и паметниците от средновековието.

Съхранени до днес са църквите в селата Пресека, Горски извор и Джерово и крепости в Чакаларово, Кремен и Джерово.
 

Джамията на седемте девойки

Джамията в село Бенковски

От значително по-късен период, напълно запазени и функциониращи до днес, са множество мостове, дело на местни майстори, владеещи до съвършенство изкуството на каменната зидария. Те са в селата Кирково, Лозенградци, Долно Къпиново, Дрангово, Тихомир, Кремен, Горски извор. Мостове са останали и от римско време. Най-добре запазени са в селата Дрангово, Шумнатица, Горски извор, Лозенградци и Тихомир.