Сигнали за корупция:
тел. 03679/20-16
e-mail:
oba_kirkovo@kv.link.bg