Ловеч 5500

ул. "Хан Кубрат" 3

Телефони:
Номератор: 068/ 2 42 31-36

Директор: 068/ 2 41 39, 2 59 20

Търговски отдел: 068/ 2 47 33

Факс 068/ 2 43 30
Телекс 37572