Община Лозница заема централната източна част на Разградска област и се включва в Дунавската равнина. Граничи с общините Разград, Търговище, Шумен, Самуил и Хитрино. Административният център е град Лозница с географски координати: 

  • дължина - 26о 37' 

  • ширина  - 43о 22.5'

Еднакво отдалечен е от областните центрове Разград, Търговище и Шумен.