ОБЩИНАТА
 

Структура на община Минерални бани

Община Минерални бани, област Хасково, е разположена върху територия 216.5 кв. м в хълмистата северна част на Източните Родопи. Този район се характеризира със смекчен континентален климат - мека зима, топло лято и продължителна есен. Надморската височина е от 50 до 500 метра.

Общината обхваща 12 села: Минерални бани, Брястово, Сусам, Татарево, Спахиево, Сираково, Сърница, Караманци, Колец, Боян Ботево, Ангел войвода и Винево. Общият брой на населението е 7600 души. Етническият му състав е смесен - турци, българи и малък брой роми.

Основната заетост на жителите на общината е предимно в селското стопанство (растениевъдство и животновъдство), леката и хранително-вкусовата промишленост (шивачество, плетачество, производство на хляб, мляко и млечни продукти, безалкохолни напитки и др.) и курортното дело. На територията й няма развита тежка промишленост, поради което районът е екологично чист. Това е едно от условията за развитието на балнеоложкия туризъм като приоритет в икономическото развитие на Минерални бани. Другите фактори за целогодишно балнеолечение и ползотворен отдих са благоприятният климат, уникалните лечебни свойства на минералната вода и добрата транспортна достъпност.

През последните години, поради икономическата криза в страната, строежът на няколко почивни бази в курорта бе замразен. Финансовите възможности на общината за поддържане на съществуващата база също са много ограничени. Общинското ръководство в лицето на кмета г-н Яшарали Ахмед търси начини и средства за подпомагане на развитието на балнеоложкия туризъм и приветства всяка добра идея за инвестиране в курорта.

Телефони за контакти: 03722 - тел. код
   2020
- кмет
  2205 - председател на ОбС
  2157 - сектор “Почивно дело”