СТРУКТУРА


Община Минерални бани
ул. "Васил Левски" 3
E-mail: Mineralni_bani@abv.bg
Тел. 03722/ 2092, 2093, 2094 - централа
Кмет - 2343, 2020
Зам.-кметове - 2334, 2074
Секретар - 2148
 
Обща администрация
Дирекция "Обща администрация" 2209
  Отдел "Административно и деловодно обслужване" 2149
  Отдел "Финансово-счетоводен" вътр. 303
Специализирана администрация
Дирекция "Специализирана администрация"  088/507608
  Отдел "Териториално развитие и строителство" 2175
  Отдел "Стопански дейности" вътр. 206 
  Сектор "Селско стопанство" 2139
  Сектор "Почивно дело" 2157
  Направление "Просвета" 2477
  ОССП 2458 - ръководител
2095 - гл. счетоводител
  ГРАОН 2280
  Отдел "Общинска собственост" 2148
  Отдел "Военен" 2080

 

Председател на ОбС 2205