Климат, полезни изкопаеми | Водни ресурси | Горски фонд
Брой | Характеристика | Трудова заетост и безработица
Характеристика на селищната мрежа | Транспортна система | ВиК
Земеделие, животновъдство, кооперации
Икономика
Туризъм
Екология
Детски заведения | Учебни заведения
Здравеопазване, социална дейност
Библиотеки и читалища, музеи