ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЕРНИК

ул. "Физкултурна" 2, тел. 603 118, 603 737

Създаден е през 1953 г. като градски музей. През 1957 г. е открита първата експозиция. От 1959 г. прераства в Окръжен народен музей, а през 1968 г. се извършват административни и структурни промени и започва да се нарича Окръжен исторически музей. Той има общоисторически характер със следните отдели: “Археология” – двама уредници, “Етнография” – един уредник, “Българска история ХVІ-ХVІІІ в.” (Възраждане) – един уредник, “Нова и най-нова история” – един уредник, “Минно дело” – един уредник, “Връзки с обществеността” – един уредник, “Фондове” – двама уредници и двама фондопазители.

 Разполага с фотоателие и ателие за реставрация, в които работят двама служители. Има електротехник, строителен техник, домакин-касиер, счетоводител, чистач. Общо числеността на персонала е 18.5 бройки (в т.ч. и директор). Бюджетът варира от 50 до 70 млн. лв. в последните години (сумата е посочена в стари левове).

Експозицията на Историческия музей е открита през 1973 г., обновена е през 1978 г. Посетителите са около 11 хил. души годишно. В последните години се организират временни изложби. Във фондовете се съхраняват 17 085 единици основен фонд и 37 833 единици спомагателен фонд – общо 54 918 единици. Оформени са следните колекции:

МИНЕН МУЗЕЙ

Открит е през 1981 г. Стопанисва се от "Мини Перник" ЕАД. Посветен е на въгледобива в Перник. Разполага с оригинални експонати, поставени в автентична среда.