Перник 2300, ул. "Станционна" 6, тел. 076/ 20268
"Пътнически превози - Перник" ЕООД е регистрирано с Решение № 816/10.04.1992 г. на ПОС със седалище гр.Перник, ул. "Станционна" №6 и предмет на дейност автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности. Дружеството е наследник на АС2 "Автобусни превози", АС "Пътнически превози" и ДФ "Пътнически превози". Притежаваме 120 превозни средства, собствен гараж - 42 дка, в кв. "Васил Левски", 2 сервиза, 3 автогари в Перник, Брезник и Трън. Във фирмата функционират 2 кабинета за предпътни медицински преглед и отдел "Безопасност на движението". Има радиотелефонна връзка между различните звена.
Дружеството има регистрация по ДДС.
Персоналът - 310 души, е с трудови договори.
В момента извършваме превози на пътници по градски, общински, областни и междуобластни линии.
"Пътнически превози - Перник" ЕООД има достатъчна превозна възможност, възможност за денонощно сервизно и гаражно обслужване и наличие на резервни автобуси.
Около 60% от автопарка ни е рециклиран основно. В две от сервизните халета се извършва цялостно възстановяване на каросерията - вътрешно и външно.
Имаме възможност да осигурим 20 резервни автобуса.
Автобусите отговарят на нормите за екологичност. 10 бр. с бензинови двигатели са оборудвани с газови уредби. Притежаваме стендове за измерване токсичността на отработените газове и регулировъчно отделение за ремонтиране.
"Пътнически превози - Перник" ЕООД притежава собствена сервизна база и собствен гараж.
Сервизната база се състои от 2 сервиза с възможност за едновременно ремонтиране на 25 автобуса. Обслужва се от 5 основни сервизни бригади и 8 специализирани отделения: елотделение, регулировъчно, по въздушните системи, акумулаторно, бояджийско, ковашко, стругарно, дърводелско. Разкрили сме 2 цеха за основен ремонт на автобусите. Притежаваме 2 действащи склада за авточасти.
Наетият сервизен персонал - 50 души, е с трудови договори.

Гараж в кв. "Васил Левски" - площ 42 дка, с изградени:
  • контролно-технически пункт с 5 души механици на 24 часа
  • бензиностанция с вместимост 96000 л
  • маслено стопанство - 10000 л
  • гумомонтажно отделение
  • медицински пункт за предпътни прегледи
  • водогрейка
  • авариен автомобил
"Пътнически превози - Перник" ЕООД извършва предварителна продажба на билети и абонаментни карти.
Контролирането и регулирането на превозите се извършва от 12 души диспечери, обособени в 4 екипа, и радиофициран лек автомобил за линеен контрол.
"Пътнически превози - Перник" ЕООД предлага следните ценови условия:
1. Цена на един градски билет - 0.30 лв. с ДДС
2. Намаление на абонаментните карти спрямо пътуване с билети:
- за ученици - намаление с 53%
- за пенсионери - намаление с 47%
- за работещи - намаление с 27%

1. Градски автолинии 126 курса дневно
2. Междуселищни автолинии в общините 186 курса дневно
3. Междуселищни автолинии в областта 122 курса дневно
4. Междуобластни автолинии 40 броя
5. Специализирани превози 46 броя
Общо за фирмата 520 курса дневно


Градски транспорт (диспечери) 60 10 43
Автогара Перник (диспечери) 2 48 71
Автогара Перник (информация) 2 82 12
Автогара Перник (началник) 2 28 08
Автогара Брезник 07751/ 20 33
Автогара Трън 07731/ 21 44
Контролно-технически пункт за годишни прегледи 60 12 33