Град Пловдив е център на Пловдивска област (5928 кв. км площ), която е на четвърто място сред 28-те области на Република България. Разположен е на 42°9' северна ширина и 24°45' източна дължина. Надморската му височина е 160 метра. Градът се простира на територия 53 кв. км в равната Горнотракийска низина по двата бряга на р. Марица.

Благоприятният климат и географското положение са съдействали за възходящото развитие на Пловдив през всички исторически епохи. Оттук минават важни международни пътни артерии, които още в древността са свързвали Изтока с Европа, Балтика със Средиземноморието, Черно море с Адриатика. Шестте сиенитни хълма му придават неповторима и живописна красота.