НОМИКОМ 

 гр. Раднево

         язовир Овчарица

 

тел. ++359 417/ 51 80, 39 45

факс ++ 359 417/ 71 36

e-mail: irida@radnevo.orbitel.bg

 

Създадена през 1990 г.

Една от водещите частни фирми в областта на рибовъдството в България. Осъществява дейността си във водоема охладител на ТЕЦ "Марица-изток 2". Отглежда шаран, толстолоб, амур, сом, бяла риба, канален сом, есетрови риби, пъстърва, сивен и други видове шаранови риби.

 

Развива рибовъдство в естествени водоеми, садково и басейново стопанство. Разполага с риболюпилен комплекс и предлага зарибителен материал и риба за консумация от изброените видове.

 

Площта на водоема охладител е 1100 хектара, басейните от земен тип възлизат на 30 хектара, а суперинтензивното стопанство е 0.4 хектара.