• Газ пропан-бутан   Нефтопродукти

търговия на едро и дребно

тел.
084/ 690025
изп. директор

084/ 690030
бензиностанция

084/ 690031
газостанция

087 353494
разтоварище за газ

факс
084/ 690026

7200 Разград
ул. "Априлско
въстание" 23

e-mail: gasoil.rz@infotel.bg

web: sotcialinvest.domino.bg