Община Русе е разположена на високия десен бряг на р. Дунав. Общинският център гр. Русе се простира североизточно от устието на р. Русенски Лом. Неговата територия заема най-западната част на най-голямата крайдунавска низина - Побрежие. Средната му надморска височина е 46 м.