Мелник
гр. Мелник
Мелник

Роженският манастир
Сред пейзажа на Мелнишки пясъчни скали - плиоценски езерни образувания в югозападните склонове на южен Пирин, е разположен Мелник, най-малкият град в България и най-значимият паметник на българската средновековна и възрожденска култура. Заедно с Роженския манастир са обявени за природен и културно-исторически резерват.

Карта на град Мелник


Мелнишките пирамиди

Мелнишките пирамиди