БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ, ЕООД

7500 гр. Силистра, Промишлена зона, П.К. 182, 
е-mail:bramac@infotel.bg, факс 086/ 22369
тел.  088/ 309505 - управител, 086/ 620 91;92 - централа, 088/ 772 794 - мениджър продажби (Източна България), 088/ 309506 - мениджър продажби (Западна България) 

ПОКРИВЪТ Е ПОКРИВ, КОГАТО Е БРАМАК

СИГУРНА ПОКРИВНА СИСТЕМА

Фирмата е специализирана 
в производство и реализация на бетонови керемиди, капаци и аксесоари за всякакъв вид покриви.

Повече информация можете да намерите на страниците на Website на BRAMAC Dachsysteme International – Австрия на адрес: http://www.bramac.com