"ГБС - Варна" АД

клон Силистра

7500 Силистра, ул. "Добрич" №89, тел. 086/ 75942, факс 086/ 76476
e-mail:gbssil@mbox.digsys.bg; http://gbssil.domino.bg

"ГБС - Варна" АД - клон Силистра, е поделение на "ГБС - Варна" АД - гр. Варна, и е регистрирано в Силистренския окръжен съд с Решение №156/08.02.2000 г. "ГБС - Варна" АД е акционерно дружество в "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД - София.

"ГБС - ВАРНА" АД - клон Силистра, е основано през 1990 г. от "Главболгарстрой" с предмет на дейност проектиране, строителство и строително-монтажни работи в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство; изграждане и предаване на обекти "под ключ"; инженерингова и търговска дейност по основния предмет на дейност в страната и чужбина; други дейности, незабранени от закона.

Разполага със собствена производствено-техническа база със следните цехове и дейности:

 • Бетоново стопанство - производство и доставка на бетонови и циментови разтвори.

 • Арматурен цех - заготовка и монтаж на армировъчни стомани.

 • Железарски цех - производство и монтаж на стоманени конструкции, дограма и др.

 • Тенекеджийски цех - заготовка и монтаж на изделия от поцинкована ламарина за строителството.

 • Дърводелски цех - заготовка на дървени изделия за строителството.

 • Механизация и автотранспорт - транспортна дейност за собствени нужди и услуги и услуги с механизация.

 • Складове.

 • Търговия със строителни материали.

Основната дейност е строителство и строително-монтажни работи в областта на строителството. За периода 1991-2001 г. по-големи обекти, които е изградил клон Силистра или е участвал като подизпълнител, са:
 

В чужбина:

 • Жилищен блок с 30 апартамента в гр. Староконстантинов - Украйна

 • Жилищен блок с 54 апартамента, поликлиника, аптека, помпена станция в гр. Ростов на Дон - Русия

 • 24-класно училище в гр. Каменка - Русия

 • Делови център с хотел-ресторант, банка и др. в гр. Екатеринбург - Русия

В България:

 • Завод за сушени плодове в с. Яребица

 • Жилищни блокове "Добруджа 17" и "Добруджа 19" със 108 апартамента в гр. Силистра

 • Административна сграда на "Главболгарстрой" - Силистра

 • Търговска сграда "Бартимекс" - Силистра

 • Многофункционална сграда - Силистра

 • Жилищна група "Македония 146-152" - 108 апартамента - Силистра

 • Жилищни блокове "Искър 1 и 3" - 25 апартамента - Силистра

 • Компресорна станция - Провадия

 • Хотел "Калиакра" и хотел "Лазур" - Златни пясъци, и много други.

"ГБС - Варна" АД - клон Силистра, разполага с висококвалифицирани инженерно- технически и изпълнителски кадри и гарантира високо качество на строително- монтажните работи и продукцията.

Разполага със собствена лицензирана строителна лаборатория.

Сертифициран е и работи по стандарт ISO 9001 за управление на качеството.

7500 Силистра, ул. "Добрич" №89, тел. 086/ 75942, факс 086/ 76476
e-mail: gbssil@mbox.digsys.bg; http://gbssil.domino.bg