ЕТ "ДАЯНА"

ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩА

ФАБРИКА

 
 

Сливен, кв. "Речица", ул. "Кошарите" 15

тел. 044/ 41113, 41212, GSM 088/ 226634

 

ЕТ "Даяна" е създадена през 1994 година.

Основна дейност: дървообработване, преработка на дървен материал, заготовка на дървен материал за палети и рибна касетка.

Производство на талпи и греди.

Износ на дървен материал.

Собствен транспорт франко склада на клиента.

   Фирмата предлага на склад

столове за градини и заведения,

гръцки внос - цена 44 лв.