Сградата на Общинския съвет

Община Стара Загора е разположена в Централна Южна България върху 1019 кв. км площ. Обширните поля на част от Горнотракийската низина и дялове от Сърнена Средна гора в северната й част са основните географски контури на нейната територия.

Административният център Стара Загора е най-големият град в Източнотракийската низина. Служи като централен възел на железопътната ни мрежа, която го свързва с всички български градове, като и с градовете от Източна и Западна Европа. Най-близкото пристанище е Бургас (180 км източно) на Черно море, на около 300 км е гръцкото пристанище Александруполис на Егейско море, а най-близката безмитна зона се намира в Пловдив (80 км западно).

 

Контакти:

Винаги отворена към света, и днес Стара Загора поддържа стари и създава нови контакти със сродни градове: Дъръм - Северна Каролина (САЩ), Самара - Русия, Даун Патрик - Ирландия, Барейро - Португалия, Лариса - Гърция.

Старозагорската община е член на най-голямата регионална асоциация на общините - “Тракия”, и на Националното сдружение на общините в България.