Изп. директор: тел. 042/ 227 55
Гл. счетоводител: тел. 042/ 276 81
Факс 042/ 269 38
Телекс: 88 544

  6000 Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 127
  "МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ"АД - Стара Загора (бившето Промишлено монтажно управление) е регистрирано в Старозагорския окръжен съд с решение 851/13.03.1998 г. по фирмено дело 2949/1991 г. Фирмата притежава разрешителни за работа на надзорни съоръжения по Наредби 15, 21, 28, 29, 30 и 31, издадени от Държавната инспекция по технически надзор.  
 

Дружеството изпълнява следните видове монтажни работи:

 1. Монтаж и ремонт на всички видове котли.
 2. Изработване, монтаж и ремонт на съдове под налягане.
 3. Монтаж и ремонт на всички видове повдигателни съоръжения.
 4. Монтаж и ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода, газопроводи и газокомпресорни станции.
 5. Изработване и монтаж на метални конструкции от листове, профилна стомана, включително на резервоари до 10 000 куб.м.
 6. Монтаж и ремонт на всички видове електроинсталации, трафопостове и подстанции до 20 kV.
 7. Проектиране и пълен инженеринг.
 
  Дружеството има много добра производствена база в Стара Загора за метални конструкции и други заготовки.
Базата разполага със следните възможности:
 1. Вал за огъване на листови и профилни стомани с дебелина до 20 мм и минимален диаметър 400 мм
 2. Вал за огъване на листови стомани с дебелина до 10 мм и диаметър до 200 мм
 3. Гилотина за рязане до 16 мм и дължина 2 м
 4. Абкант за огъване на ламарина с дебелина до 20 мм и дължина 2 м
 5. Газорезна машина за фигурно рязане с дебелина до 50 мм
 6. Плазма
 7. Заваръчна техника за черни и цветни метали, легирани стомани, полуавтомати, заваряване на метали в защитна газова среда CO2 и АРГОН.
 
  За всички изброени дейности се извършва контрол по желание на клиента съгласно правилниците и стандартите.  
  В дружеството работят квалифицирани специалисти -  електро- и газозаварчици, заварчици в защитна среда, машинни монтьори, електроекип и монтьори със съответните групи за работа в елсъоръжения.  

Монтажни групи в страната:

Стара Загора

Чирпан

Нова Загора

Казанлък

Ямбол

Сливен