Община Велико Търново заема 885 кв. км площ в Централна Северна България. Административният център град Велико Търново е разположен в живописната котловина между Дунав и Стара планина, прорязана от Янтра. Тракийското наименование на тази древна река е Ятрус (бързотечаща), а славянското - Етър. Меандрите на реката образуват три полуострова - Царевец, Трапезица и Света гора. Върху тези хълмове е застроен непревземаемият уникален град.

Тук се пресичат главните пътища, свързващи Източна със Западна България (Варна - 228 км, София - 241 км) и Северна с Южна България (Русе - 107 км, Стара Загора - 126 км), което превръща града в основен транспортен възел. В Горна Оряховица (на 7 км) се намират летище и най-голямата жп гара в Северна България.

Уникалното географско разположение и инфраструктура на Велико Търново определят значението му като голям административен, икономически и комуникационен център на съвременна България.

 Баланс на територията на община Велико Търново

Вид територии

Земеделски територии (ССФ)

Горски територии (ГФ)

НМ и др. урбанизирани територии (ФНМ)

Водни течения и водни площи

Тер. за добив на полезни изкопаеми

Територии за транспорт

Общо дка

дка

%

дка

%

дка

%

дка

%

дка

%

дка

%

31.12.1999

565667

64

240495

27

59234

7

10556

1

1302

0

8111

1

885365

31.12.2000

565667

63.9

240495

27.2

59234

6.7

10556

1.2

1302

0

8091

1

885345